Het is aangewezen de boom op de dag van levering te planten. Lukt het toch pas de dag nadien? Dek de wortel goed af, liefst met vochtige jute en plaats de wortels een paar uur voor het planten in een bak met water.

Waar plant ik mijn boom?

Hou rekening met de grootte van je boom als hij volwassen is en plant hem ergens waar hij voldoende ruimte heeft om zich volledig te ontwikkelen.
Plant je boom minstens 2 meter van de scheidingslijn met de buren. Dit is zo bepaald in het veldwetboek en voorkomt discussie.

Wat is een goede plantput?

Breedte: 2 à 3 x de breedte van de wortel of kluit. Zo maak je de omliggende grond goed doordringbaar voor de wortels.
Diepte: 2 x zo diep als de hoogte van de wortel of kluit.
Breek de wanden van de plantput met je spade. Anders bestaat de kans dat de wortels op de wanden afbuigen en krijg je het bloempoteffect waardoor de boom nooit stabiel wordt.
Bepaal de diepte! Plant de boom zo dat de wortelaanzet boven de grond zichtbaar blijft, net als bij een volwassen boom. De wortelaanzet is de plek waar de stam van de boom overgaat in de wortels. De wortels mogen met andere woorden maar net bedekt worden met een dun laagje aarde.
Plant de boom zeker niet te diep! Hierdoor kan de hergroei sterk bemoeilijkt worden of kan de boom zelfs afsterven. Plant de boom liever te hoog dan te diep, zeker omdat hij nog wat kan nazakken na het planten.
Vul de plantput met kwaliteitsvolle teelaarde en druk deze aan.
Gebruik NOOIT mest of pure compost, die is niet verteerd. De boom zal verbranden en doodgaan.
Schud tijdens het planten af en toe met de boom en giet tussendoor een paar emmers water in de plantput. Op die manier worden de gaten tussen de wortels ook opgevuld met aarde.
Duw de aarde goed aan door er bovenop te trappelen maar zonder de wortels te beschadigen.
Werk het geheel verder af en vorm een kleine berm rond de buitenrand van de plantput. Je maakt een klein reservoir en zo hou je meer water binnen de wortelzone.

Je boom is geplant!

TIP: Strooi geen houtsnippers rond de boom. Houtsnippers zijn onverteerd materiaal. Om te verteren, eisen ze zuurstof op uit de bodem, en dit ten nadele van een nieuw geplante boom. Voor bestaande bomen vormen houtsnippers geen probleem meer

Snoeien of niet bij het planten?

Haarwortels zorgen voor de opname van vocht en mineralen. Het uit de grond halen van je boom in de kwekerij beschadigt deze haarwortels: 90 tot 95% blijft onvermijdelijk in de grond. De boom moet het dus doen met een zeer beperkt wortelgestel tijdens de eerste maanden.
In het uiteinde van de takken bevinden zich de opgeslagen suikers waarmee de boom nieuwe wortels zal maken voor de komende lente. Dit vergt heel wat energie en het spreekt voor zich dat we die takken beter niet snoeien.

Boompalen

Wat is belangrijk bij het gebruik van een boompaal:

Soort hout: Gebruik kastanjepalen: puur natuur en veel duurzamer dan gewone geïmpregneerde palen. Ze gaan tot 5 X langer mee. Ze zijn weliswaar iets duurder maar als je boompalen op de juiste
manier gebruikt, verwijder je ze ook na 2 à 3 jaar en kan je ze hergebruiken. Bovendien worden er bij grenen palen giftige (kankerverwekkende) stoffen gebruikt.
Lengte: Gebruik palen die ongeveer 50 cm boven de grond uitsteken. Zo kan je de boom vastbinden op een hoogte van 45 cm.
Een boom bij korte boompalen ontwikkelt 250% meer wortels in dezelfde tijd dan een boom met een lange boompaal. Gebruik minstens 2, liever 3 palen om de boom te verankeren op kniehoogte. Bind hem dan ook stevig vast met brede banden om te vermijden dat de banden ingroeien of schuren op
de stam.

Zorg na aanplant

De eerste jaren na de aanplant moet de boom water krijgen in de droge periodes tijdens het groeiseizoen. De eenvoudigste manier is een gietrand maken met een aarden walletje. Als de boom in gras, gazon, berm of hooiland komt te staan, neem dan ook maatregelen om maaischade te vermijden, zowel door maaimachines als door bosmaaiers. Maaischade aan de stamvoet is doodsoorzaak nummer één bij jonge bomen.